Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Slouží výhradně pro vnitřní potřebu společnosti Get The Louk s.r.o. a nejsou poskytovány třetím osobám. Zákazník může požádat o výmaz osobních údajů z databáze a to e-mailem na adrese: shop@getthelouk.com. Informace o zákaznících obsahují: jméno, příjmení, adresu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, v případě firemních údajů IČ, DIČ.


Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“). Naše společnost uplatňuje vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení, náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu.Veškeré uveřejněné podklady na internetovém obchodu www.shop.getthelouk.com jsou chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb. Použití výše uvedených podkladů je možné pouze se souhlasem společnosti Get The Louk s.r.o, kontakt: shop@getthelouk.com. Všechny smlouvy a právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí výlučně právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.